Днес

Редовен читател съм на сп.”Театър”. През последните години, въпреки големите трудности от финансов характер, но благодарение на неговия главен редактор г-жа Кева Апостолова, то продължи да съществува. Обаче разбрах, че повече няма да има възможност да общуваме с него в печатния му вид. То ще продължи да излиза, но вече в електронен вид. Не се прекъсва, ако мога така да се изразя, историята на списанието. Позволявам си да пожелая успех в неговата нова форма. Българският театър има необходимост от специализирано театрално списание, което да ни среща с богатия живот на националния ни театър.

Проф. д-р НАДЕЖДА ТИХОВА

Advertisements