Методи на осветяване                 на сценично пространство
Епидавър

Методи на осветяване на сценично пространство

ВАСИЛЕНА ГОРАНОВА   Резюме: Статията разглежда различни методи на осветяване на сцената като задачата, която се поставя, е запознаване със спецификите на всеки метод, както и да се разширят  възможностите, познанията и отношението при работа със светлината за сценично изкуство. Ключови думи: светлинен дизайн, методи на осветяване на сцена, светлина, Апия, Брехт, Крейг, Гедeс, Джоунс, … Има още

ФОТО-ПРИЛОЖЕНИЕ                 Към Слави Шкаров
Епидавър

ФОТО-ПРИЛОЖЕНИЕ Към Слави Шкаров

 ФОТО-ПРИЛОЖЕНИЕ към изследването „Актьорски маршрути с неочакван водач. Режисьорът Слави Шкаров и методът му на работа с актьора през опита на четири  сливенски спектакъла”: „Мата Хари“ от Недялко Йорданов (сезон 1983-1984), „Праг“ от Алексей Дударев (1984-1985), „Ревизор“ от Гогол (1986-1987) и „Молиер или съзаклятието на лицемерите“ от Михаил Булгаков (1987-1988) от докторанта по театрознание в НАТФИЗ „Кр. … Има още

АКТЬОРСКИ  МАРШРУТИ С НЕОЧАКВАН ВОДАЧ
Епидавър

АКТЬОРСКИ  МАРШРУТИ С НЕОЧАКВАН ВОДАЧ

Режисьорът Слави Шкаров и методът му на работа с актьора през опита на четири сливенски спектакъла Йордан Георгиев                                 (до)кторант по театрознание в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ Слави Шкаров (1941-1988) принадлежи към силното режисьорско поколение, което в средата на 60-те години … Има още

„БЕКЕТ – ЙОНЕСКО – ПИНТЪР“    от Стоян Георгиев
Епидавър

„БЕКЕТ – ЙОНЕСКО – ПИНТЪР“ от Стоян Георгиев

                          За да очертая по-осезателно и ярко приликите и най-вече различията между тримата велики драматурзи на модерния Театър на абсурда, ще направя един бегъл преглед на творчеството на двамата Пинтърови предшественици и учители Бекет и Йонеско, както и на техните авторски търсения, специфика, … Има още

ФАРСЪТ В ЕВРОПЕЙСКАТА ДРАМАТУРГИЯ                    (ХV – ХІХ в.)                   Д-р Иван Симеонов
Епидавър

ФАРСЪТ В ЕВРОПЕЙСКАТА ДРАМАТУРГИЯ (ХV – ХІХ в.) Д-р Иван Симеонов

    Фарсът (от фр. farse, лат. farsa) е един от комичните жанрове на средновековния театър. През VІІ в. в църковния латински farsa е означавало бележка, добавка в църковен текст. По-късно тези бележки станали обичайни в молитвите и химните. Закрепването на термина за драматичната интермедия може да се отнесе към ХІІ в. Несъмнен източник на … Има още