ВИЕНСКИ ПРАЗНИЧНИ               СЕДМИЦИ’16
Фестивали

ВИЕНСКИ ПРАЗНИЧНИ СЕДМИЦИ’16

  2016 година беше последната от тригодишното интендантство на Маркус Хинтерхойзер. Основна негова заслуга беше, че през тази кратка интендантска ера (неговият предшественик Люк Бонди (1948 – 2015) ръководи Виенският фестивал седемнадесет години) той успя да позиционира подценявания дълго време оперен жанр на полагащото му се в концепцията на фестивала място. Разбира се, Виенските празнични … Има още